Lukket sugesystem - 24 timer/72 timer

Produktbeskrivelse

Formål

 • At de kritisk syke intuberte pasienter får den optimale ventilasjon.
 • Sikkerheten for sykepleieren omkring sugeprosessen overholdes.

Fordeler ved lukket sug

 • Positiv trykkventilasjon opprettholdes.
 • Reduserer risiko for infeksjon i luftveiene.
 • Beskytter personalet mot luftbåren smitte.

Prosedyre

 • Husk håndhygiene.
 • Ta på munnbind og hansker.
 • Preoksygener pasienten i ca 2 min. med 100% oksygen.
 • Sugestyrke innstilles på 13-20 kpa. Ved innstilling av sugestyrke skal suget være avstengt.
 • Åpne sugekontrollen på kateteret, ta et fast grep om kateteret ca 4 cm fra tubekoblingen og led kateteret ned i tuben.
 • Aktiver suget ved å trykke ned sugekontrollen på kateteret i ca 3 sekunder før kateteret trekkes opp.
 • Det negative trykket bør maks vare i 5-8 sekunder av gangen.
 • Kateteret trekkes opp til det sorte merket er synlig i plasthylsen og den sorte enden på kateteret er trukket ned under skylleporten.
 • Sett inn ca 10-20 ml NaCl i skylleporten og samtidig trykkes sugekontrollen på kateteret inn for å aktivere suget.
 • Lås sugekontrollen ved å vri en halv omgang. Skru deretter av suget til veggen.

Vedlegg

Last ned dokumentasjon.