Klorheksidin Sage 20mg/ml impregnert pute (kluter)


Avregistreres som medikament 31.12.2020 - Ny klorheksidinklut registrert som biocide kommer våren 2021
Klorheksidin Sage, impregnert pute 20 mg/ml
Klorheksidinglukonat 500 mg pr klut
Varenr. 135487

 

 

  • Preoperativ desinfeksjon
  • Sanering av MRSA 
  • Vask av intensivpasient 

Sage Klorheksidin impregnerte kluter er en effektiv måte å påføre Klorheksidin. Teknologien i kluter og virkestoff medfører at pasienten får en høy konsentrasjon
av Klorheksidin og dermed redusert bakterieflora. Klutene er behagelig å lette å bruke. Inneholder ikke sterke vaskemidler eller alkohol. Meget hudvennlig.

Preoperativ desinfeksjon

Store studier viser meget god effekt i reduksjon av sårinfeksjoner med ved bruk av Klorheksidin Sage impregnerte kluter. Klutene brukes både ved planlagt og
akutt kirurgi. En fordel med klutene er at sengeliggende pasienter ikke er avhengig av å kommes seg ut av sengen for å gjennomføre en god pre-operativ desinfeksjon.

Sanering av MRSA

Klorheksidin Sage kluter brukes ved sanering av MRSA, klutene sørger for høy konsentrasjon av Klorheksidin. Pasientene er ikke avhengig av daglig dusj.

Vask av intensivpasienten

Daglig vask av intensiv pasienten med klorheksidinkluter gir reduksjon i blodforgiftning og CVK infeksjoner.

Studier:

Effect of a Preoperative Decontamination Protocol on Surgical Site Infections in Patients Undergoing Elective Orthopedic Surgery With Hardware Implantation
Serge P. Bebko MD, David M. Green MD, Samir S. Awad MD, MPH
JAMA Surgery, May 2015
View abstract

Does Preadmission Cutaneous Chlorhexidine Preparation Reduce Surgical Site Infections After Total Hip Arthroplasty?
Kapadia BH, Jauregui JJ, Murray DP, Mont MA
Clinical Orthopaedics and Related Research, 2016
View abstract

Chlorhexidine reduces infections in knee arthroplasty
Johnson A, Kapadia B, Dailey J, Moline C, Mont M
Journal of Knee Surgery, June 2013
View abstract

Preoperative shower revisited: can high topical antiseptic levels be achieved on the skin surface before surgical admission?
Edmiston CE, Krepel CJ, Seabrook GR, Lewis BD, Brown KR, Towne JB
J Am Coll Surg. 2008 Aug;207(2):233-9
View abstract

Adverse clinical and economic outcomes attributable to methicillin resistance among patients with Staphylococcus aureus surgical site infection
Engemann JJ, Carmeli Y, Cosgrove SE, Fowler VG, Bronstein MZ, Trivette SL, Briggs JP, Sexton DJ, Kaye KS
Clinical Infectious Diseases. Mar 2003;36(5):592-8.
View full text

Link til Felleskatalogen:

Pasientinformasjon:

http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-klorheksidin-sage-581177

Felleskatalogtekst:

http://www.felleskatalogen.no/medisin/klorheksidin-sage-581177

 

Har du spørsmål om bruk ta gjerne kontakt med oss i KvinTo  AS.

Vedlegg

Plakat A4

Plakat A3

Pasientbrosjyre