Rektal irrigasjonUntitled

Også kalt anal irrigasjon eller trans-anal irrigasjon.
Praktisert i tusenvis av år.
I det siste  mer brukt og godt dokumentert.
Rektal irrigasjon innebærer bare å innstille lunket vann i endetarm via anus og deretter slippe vannet ut.
Tarmen tømmes på grunn av vannmengde og peristaltikk utløst av vannet.

Obstipasjon eller lekkasje 

 • Kun 1 av 10 med problemer tar kontakt med lege.
 • Studier viser at ca. 2 % av den voksne befolkningen har daglige eller ukentlige episoder med tarmlekkasje.
 • Den alminnelige forekomsten hos voksne over 65 år er 7 %.
 • Studier viser at opp til 20 % av befolkningen har problemer med forstoppelse.

Store implikasjoner for pasientens liv, fremdele vanskelig og flaut å prate om

 • Hjemmegående
 • Begrenser sosiale aktiviteter og livskvalitet
 • Slutter i jobb
 • Tar mye tid
 • Kostnader

Hvorfor begynne med rektal irrgasjon?

 • Forhindrer forstoppelse - forbedrer symptomer og alvorlighetsgrad
 • Forhindrer fekal inkontinens - forbedrer symptomer og alvorlighetsgrad
 • Forbedrer livskvaliteten
 • Reduserer tid brukt på toalett
 • Reduserer risiko for urinveisinfeksjon
 • Reduserer behov for medikamenter

 KvinTo AS tilbyr 4 ulike systemer

Hvike systemer en bør velge kommer an på behov.

IrriSedo Mini, Cone, klick og Bed. 
IrriSedo Mini, Cone og Klick  er på blåresept.

Husk at en lege eller sykepleier skal hjelpe deg igang og følge deg opp.

 

 

IrriSedo Mini IrriSedo Cone  IrriSedo Klick IrriSedo Bed 
 På blåresept fra 1.1.2022 På blåresept  På blåresept  

 

 

Qufora IrriSedo Mini bare 400x500 1


Ny cone uten bakgrunn 1700


 

 

Noen tips på veien

Irriger regelmessig: Irrigasjon bør utføres regelmessig (vanligvis hver dag eller annenhver dag) for å unngå lekkasje og forhindre forstoppelse.

Ha tålmodighet: det vil ta tid - 4 til 8 uker eller enda lenger - å utvikle den beste irrigasjonsrutinen for deg.

Ved oppstart: Begynn på daglig basis. Når prosessen fungerer, kan du prøve å redusere frekvensen.

Utvikle en god rutine: Prøv å utvikle en rutine der du irrigerer på samme tid.

Drikk mye vann: Sørg alltid for å drikke riktig mengde vann. Hvis vannbalansen din er for lav, kan irrigasjonsvannet vann beholdes og det vil tas opp av tarmen.