Bærekraft

Bærekraft og miljø

KvinTo AS – en arbeidsplass dedikert til kvalitet, likestilling og bærekraft. Denne informasjonen er utformet for å gi deg en oversikt over våre retningslinjer og forventninger, samtidig som den fungerer som et verdifullt verktøy for å sikre en trygg, inkluderende og produktiv arbeidsatmosfære.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS):

KvinTo AS prioriterer helse, sikkerhet og trivsel for alle ansatte. Vårt HMS-program er utformet for å sikre at arbeidsmiljøet er fritt for farer og at nødvendige tiltak er implementert for å forebygge ulykker og skader. Vi oppfordrer alle ansatte til å delta aktivt i HMS-initiativer og melde fra om eventuelle bekymringer eller forbedringsforslag.

Miljø:

KvinTo AS er forpliktet til å redusere vår miljøpåvirkning og fremme bærekraftige praksiser. Gjennom kontinuerlig forbedring og bevisst ressursbruk streber vi etter å minimere vårt karbonavtrykk, redusere avfall og støtte miljøvennlige initiativer. Vi oppmuntrer alle ansatte til å delta i våre miljøvennlige tiltak og bidra til en grønnere fremtid.

Bærekraft:

Vi søker kontinuerlig etter måter å integrere bærekraftige prinsipper i alle aspekter av virksomheten vår. Dette inkluderer valg av leverandører, materialbruk, og utvikling av produkter og tjenester som tar hensyn til både mennesker og planeten. Vi oppfordrer våre ansatte til å være ambassadører for bærekraft både på arbeidsplassen og i samfunnet.

Etikk:

KvinTo AS baserer sin virksomhet på etiske prinsipper og integritet. Vi forventer at alle ansatte opptrer på en profesjonell og etisk måte i alle forretningsmessige transaksjoner. Å respektere mangfold, unngå diskriminering og opprettholde høy standard for integritet er sentrale elementer i vår bedriftskultur. Vi oppfordrer alle ansatte til å stille spørsmål ved tvilsom atferd og melde fra om eventuelle etiske bekymringer.

Våre retningslinjer er jevnlig oppdatert for å reflektere endringer i lover, retningslinjer og selskapets praksis.

Vi setter pris på ditt engasjement for å skape en positiv og bærekraftig arbeidsplass, og ser frem til et vellykket samarbeid.

 

KvinTo AS                                                                                                           Oslo 12.12.2023
Toril Røed
[Daglig leder]